Gouden handdruk banksparen

Wat is banksparen met een gouden handdruk?

gouden-handdruk

Vanaf 1 januari 2010 is het ook mogelijk om een ontslagvergoeding te storten op een bankspaarrekening of stamrechtspaarrekening. Door te banksparen met een gouden handdruk, betaal je (nog) geen inkomstenbelasting en betaal je geen vermogensrendementsheffing waardoor je dus veel geld kunt besparen. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat banksparen fors meer rendement geeft dan een gouden handdruk verzekering.

Als je een ontslagvergoeding ontvangt kun je al snel zo’n 0,75 procent extra rendement ontvangen op je gouden handdruk door de ontslagvergoeding te storten op een bankspaarrekening in plaats van in een goudenhanddrukverzekering.

Verschil tussen banksparen en goudenhanddrukverzekering

Bij een goudenhanddrukverzekering bieden verzekeraars een verzekering aan waarbij het rendement grotendeels gebaseerd is op de sterftekans van de verzekerde. Dus: hoe ouder de verzekerde is, hoe groter de kans dat de verzekeraar niet het volledige bedrag hoeft uit te keren. Deze zogenaamde sterftewinst wordt verwerkt in het rendement, zodat verzekerden die op einddatum wel leven een hoger rendement krijgen.
Bij banksparen wordt er geen rekening gehouden met de sterftekans, ongeacht leeftijd of geslacht van de rekeninghouder krijgt iedereen hetzelfde rendement.

Ook bij overlijden keert banksparen meer uit dan een verzekeraar. Sommige verzekeraars keren bij overlijden voor de einddatum alleen de ingelegde ontslagvergoeding uit. Andere verzekeraars keren bij overlijden nog minder uit, bijvoorbeeld 90 procent van de ingelegde ontslagvergoeding. Dit heeft te maken met het verzekeringselement van dit soort producten, de verzekeraar is bij wet verplicht een verschil te maken tussen de uitkering bij leven en de uitkering bij overlijden. Banksparen keert bij overlijden het opgebouwde saldo uit aan de nabestaanden, niets meer niets minder.

Bij banksparen kan ook worden gekozen voor een variabele rente. Het voordeel hierbij is dat op ieder gewenst moment (een deel van) het saldo kan worden omgezet in een aanvulling op het inkomen. Deze vorm is aan te raden voor ontslagen werknemers die niet weten of ze snel een nieuwe baan zullen vinden.

Banksparen is een zeer interessante optie voor mensen die binnenkort een ontslagvergoeding krijgen of voor mensen waarvan hun goudenhanddrukpolis binnenkort af loopt.

Banksparen wordt helaas nog te weinig aangeboden door financieel adviseurs. Dit komt aan de ene kant omdat het provisiemodel minder interessant is voor adviseurs. Aan de andere kant werken niet alle banken die banksparen aanbieden (of gaan aanbieden) met externe adviseurs.