Banksparen uitvaart

Wat is banksparen voor een uitvaart?

Vanaf 1 januari 2010 is het ook mogelijk geworden om voor de kosten van je uitvaart bij elkaar te sparen door middel van banksparen. Met het zogenaamde ‘uitvaartsparen’ of ‘banksparen voor overlijdensverzekering’ krijg je nog een extra korting op de vermogensrendementsbelasting. Het is een gunstig alternatief voor de nu al bestaande uitvaartverzekeringen.

Verkies je sparen voor de kosten van de uitvaart boven een uitvaartverzekering en wil je zekerheid dat jouw spaargeld daadwerkelijk wordt gebruikt om je uitvaart te bekostigen, dan kan uitvaartsparen een uitkomst bieden. Net zoals de andere vormen van banksparen kan het geld niet worden aangewend voor andere doeleinden. Wanneer dit toch gebeurt dan vervalt het belastingvoordeel.

Voordelen banksparen uitvaart

Een uitvaartspaarrekening geeft een hoge rente en geeft je de zekerheid dat het saldo alleen kan en mag worden gebruikt als middel om de kosten van de uitvaart de financieren.

Bij banksparen voor uitvaart zet je jouw geld opzij voor een uitvaart op een geblokkeerde bankspaarrekening. Het kapitaal op deze bankspaarrekening groeit door zowel jouw inleg als door de rente die je daar op ontvangt. Vooral producten waarbij vermogensopbouw belangrijk is zijn geschikt als bankspaarproduct. Dit is dan waarschijnlijk ook de reden dat het banksparen ook zeer geschikt is voor het sparen voor een uitvaart.

Het grote voordeel van banksparen voor uitvaart is dat er over het gespaarde saldo, geen belasting betaalt hoeft te worden in box 3. Het gespaarde vermogen op deze bankspaarrekening valt, tot een bepaald maximum, voor de inkomstenbelasting dus niet onder je vermogen in box 3.

Een ander groot voordeel van dit product, ten opzichte van de huidige uitvaartverzekeringen is dat het een zeer doorzichtig product is. Uitvaartverzekeringen staan er toch enigszins om bekend het de duurste verzekeringen zijn wanneer je de netto inleg en het rendement tegen elkaar afzet. Dit is bij het banksparen voor uitvaart dus niet het geval.

Nadelen banksparen uitvaart

Een nadeel van het banksparen voor uitvaart is echter wel dat alleen het bedrag wordt uitgekeerd dat je zelf hebt gespaard. In het geval van vroegtijdig overlijden kan dit bedrag dus misschien niet toerijkend zijn om de kosten van een uitvaart volledig te dekken. Een uitvaartverzekering biedt deze dekking daarentegen wel.

Combinatie banksparen en uitvaartverzekering

Er zijn inmiddels al veel Nederlanders met een uitvaartverzekering. Vaak moeten deze periodiek weer verhoogd worden, omdat ook de kosten van een uitvaart jaarlijks stijgen. Een bankspaarrekening voor uitvaart kan in dit geval ook een goede optie zijn om een bestaande uitvaartverzekering mee aan te vullen. Het banksparen kan dus zowel gebruikt worden stand-alone product maar kan ook gecombineerd worden met een verzekering.

Het banksparen voor een uitvaart leek na de introductie niet heel erg op gang te komen. Sinds kort zijn er toch een  aantal banken en uitvaartverzekeraars die deze nieuwe vorm van banksparen wel interessant vinden. Het aanbod is helaas nog erg beperkt.

Uiteindelijk is het opgebouwde vermogen voor een uitvaart op deze bankspaarrekening erg afhankelijk van zowel je inleg als de te ontvangen rente. Maak daarom eens een vergelijking van de aangeboden rentes en je zult zien dat hier veel winst mee valt te behalen.