Banksparen pensioen

Wat is banksparen voor pensioen?

Banksparen pensioen

Banksparen voor je pensioen betekent simpel gezegd dat je geld stort op een geblokkeerde rekening bij een bank. Met de bank kun je vervolgens afspreken of je dit geld wilt sparen of beleggen. Tijdens de opbouwfase van het banksparen kun je ervoor kiezen om maandelijks een premie in leggen. Wil je ineens een groter bedrag sparen, dan kan dat uiteraard ook. In dat geval wordt het een koopsom genoemd.

Met banksparen voor je pensioen bouw je dus een vermogen op tegen fiscaal gunstige voorwaarden. De stortingen doe je op een zogenaamde lijfrenterekening en zijn onder bepaalde voorwaarden fiscaal aftrekbaar in box 1 (inkomen uit werk en woning). Wel betaal je belasting over de uitkeringen, wat in principe de feitelijke pensioenaanvulling vormt. In het algemeen is de belasting die je betaalt over de uitkeringen lager dan de belastingteruggaaf op het moment dat je het vermogen opbouwt. Hier ontstaat dan het fiscaal voordeel. Het vermogen dat je hebt opgebouwd kan tenslotte maandelijks of jaarlijks worden uitgekeerd.

De voorwaarden voor banksparen voor pensioen op een rij:

  • De uitkering gaat uiterlijk in op het 70e levensjaar;
  • Laat je jaarlijks meer dan €20.097 uitkeren, dan moeten de jaarlijkse uitkeringen minimaal 20 jaar lang duren. Anders kun je geen gebruik maken van de belastingvoordelen;
  • Laat je jaarlijks minder dan €20.097 uitkeren, dan moet je deze jaarlijkse uitkering over minimaal 5 jaren verdelen;
  • Wil je de uitkeringen eerder laten ingaan dan het 65e levensjaar, dan moet het totale spaartegoed worden verdeeld over een periode van 20 jaar + het aantal jaren dat je jonger bent dan 65.